Tekemällä oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia


PopUpCollege on innovatiivinen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristö, joka toimii ennakkoon sovitun mittaisissa jaksoissa oppilaitosten ulkopuolella liike-elämän keskeltä hankituissa tiloissa. Oppimisympäristössä törmäytetään eri osaamisaloilta tulevat opiskelijat verkostoitumaan ja tekemään itse hankkimiaan projekteja ympäröiville yrityksille ja niiden asiakkaille.

PopUpCollege-konseptia pilotoitiin ensimmäisen kerran Kampin kauppakeskuksessa keväällä 2016. Alkuvaiheessa oppimisympäristössä testattiin erityisesti tiimioppimisen eri toimintamalleja ja työkaluja. Pilottivaiheessa opiskelijoiden ohjaukseen yhdistettiin myös valmentajaopettajien koulutukset ja viikoittaiset yhteispalaverit.

Kampin pilotissa mukana olivat Business College Helsinki ja Stadin ammattiopisto. Opiskelijat edustivat useita ammattialoja ja moniammatilliset tiimit saattoivat ottaa hoitaakseen laaja-alaisesti erilaisia asiakasprojekteja. Kauppakeskus otti opiskelijat innostuneesti vastaan ja asiakasprojekteja löytyi helposti.

Vuonna 2017 toimintamallin testaukseen liittyi mukaan Salon seudun ammattiopisto, joka avasi oman oppimistilansa Salossa kauppakeskus Plazassa. Idea yrityksille tehtävistä asiakasprojekteista oli Salossakin toiminnan ytimessä. Kokemukset uudesta oppimisympäristöstä olivat Salossakin myönteisiä ja opiskelijat innostuivat aidosta tekemällä oppimisen mahdollisuudesta.

Samaan aikaan PopUpCollege pyöritti toimintaansa pääkaupunkiseudulla kauppakeskus Kaaressa Kannelmäessä. Uusi toimintaympäristö synnytti uusia palveluideoita ja opiskelijat pääsivät tekemään mm. asiakastyytyväisyyskartoituksia sekä ideoimaan palvelujen ja markkinoinnin kehittämistä.

Opiskelijat oppivat myös toisiltaan ja jakoivat kokemuksiaan Salon ja pääkaupunkiseudun oppimisympäristöjen kesken. Opiskelijoiden yhdessä ideoima ja toteuttama päätösseminaari toi kivalla tavalla esiin, miten rikasta ja monimuotoista opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen oli ollut. Projektityöskentely kasvatti myös opiskelijoille arvokkaita työelämätaitoja.

Kaaren toteutuksen opiskelijat esittelivät projektejaan päätösseminaarissa.

Salon opiskelijatiimien asiakkaat vaihtelivat aina koripallotiimistä paikalliseen kouluun.

Syksyllä 2018 PopUpCollegella on edessään jälleen uusi oppimismatka. Meillä on ainutkertainen mahdollisuus päästä avaamaan ovemme uunituoreessa REDIn kauppakeskuksessa Helsingissä. Tällä kertaa toiminnan painopisteinä ovat mm. digitaalisuuus, online-työskentely, sekä yhteiskehittäminen yritysten kanssa ketterinä kokeiluina.

Aloitimme Redin toimintakonseptin suunnittelun jo keväällä 2018, kun järjestimme Business College Helsingin opiskelijoille Hackathon-tapahtuman yhteistyössä Microsoft Educationin kanssa. Tapahtumassa opiskelijat ideoivat oppimisen uutta maailmaa ja päivän aikana syntyneitä ideoita hyödynnettiin uuden oppimisympäristön suunnittelussa.

Opiskelijat kehittämisen keskiössä

Kaikissa PopUpCollege-toteutuksissa toimintaa on kehitetty aikaisemmista toteutuksista oppien. Toiminnan ydin on aina ollut olla aidosti opiskelijalähtöinen ja osaamisperustainen tapa hankkia yksilöllisesti kunkin oppijan tarvitsemaa ammatillista osaamista. Osaamista kertyy työelämältä hankittuja asiakasprojekteja tekemällä. Oppimisen omistajuutta on haluttu tukea myös sillä, että opiskelijat ovat mukana suunnittelussa aina tilaratkaisuista lähtien.

PopUpCollegessa opiskelu vaatii tasapainottelua vapauden ja vastuun välillä. Opiskelijatiimit hankkivat itse asiakasprojektinsa, mutta ovat samalla vastuussa niiden etenemisestä aikataulussa ja asiakasodotusten mukaisesti. Opiskelija on vastuussa tekemisistään paitsi itselleen myös omalle tiimilleen. Valmentajien rooli on tukea ja tuoda yhteiseen dialogiin kulloinkin ajankohtaisia teemoja tai muita akuutteja kysymyksiä.

Tänä syksynä luvassa on taas jännittävää monialaista työskentelyä, kun Business Collegen merkonomiopiskelijat ja Stadin ammattiopiston media-alan opiskelijat yhdistävät voimansa. Näiden peruspoppareiden lisäksi oppimisympäristössä työskentelee lyhyempiä aikoja myös muita opiskelijaryhmiä. Tiedossa on kiinnostavia tapahtumia, avoimia tilaisuuksia suurelle yleisölle ja monenmoista muuta.

Luvassa on siis jännittävä syksy ja odotamme innolla toiminnan käynnistymistä REDissä torstaina 20.9. Oppimisympäristön ovet ovat kaikille kiinnostuneille avoimet - tule siis rohkeasti kurkistamaan PopUpCollegeen kauppakeskuksen 1.kerroksessa!

#projektioppiminen #tiimioppiminen

© PopUpCollege - All rights reserved.