Marraskuun some-valmennukset PopUpCollegessa


PopUpCollege-Redin ja Salon toteutusten opiskelijat pitivät toisilleen some-aiheisia valmennuksia kahtena peräkkäisenä maanantaina marraskuussa. Skypen kautta pidetyt valmennukset jakaantuivat kahteen teemaan: Suunnitelmallinen somettaminen ja Video viestinnän välineenä.

Suunnitelmallinen somettaminen

Ensimmäisenä vuoron saivat Salon seudun ammattiopiston opiskelijat, joiden suunnitelmallisen somettamisen valmennus jakaantui kolmeen aihealueeseen.

Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin some-sisällön suunnittelua ja aikatauluttamista esittelemällä mm. sisältökalenteri, jonka avulla sisältöä voi suunnitella vaikkapa muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin.

Toisessa teemassa kuultiin yritysesimerkkien kautta, kuinka some-sisältöä voi kohderyhmä ja toimiala huomioon ottaen tuottaa monipuolisesti erilaisiin kanaviin. Yritys voi esitellä toimintaansa esimerkiksi kuvaamalla sen ympäristöä, henkilöstöä, tuotteita ja niiden valmistusprosessia. Sisältöä voidaan elävöittää myös teemoittamalla sisältöä esimerkiksi vuodenajan mukaan.

Viimeinen analytiikkaosio käsitteli sitä, kuinka analytiikkatyökaluja hyödyntämällä saamme tärkeää tietoa sisällön kohdentamisen ja ajastamisen avuksi.

Esityksessä nähtiin esimerkkejä vaihtelevista some-sisällöistä.

Video viestinnän välineenä

Some-valmennuskokonaisuuden toisen osan pitivät PopUpCollege-Redin opiskelijat. Tällä kertaa aiheena oli video viestinnän välineenä. Valmennuksessa media-alan opiskelijat esittelivät omien videoprojektiensa kautta mm. sitä, kuinka video suunnitellaan ja mitä tulisi ottaa huomioon videota kuvatessa.

Valmennuksessa opittiin mm. kuvauksen suunnittelusta, valaistuksesta ja editoinnista. Some-videon olisi hyvä olla kestoltaan lyhyt ja sisällöltään monipuolinen. Videota voidaan elävöittää esimerkiksi tehosteiden, kuvituskuvien, musiikin ja tekstin avulla. Vaikka järjestelmäkameralla saadaan paras laatu, myös kännykkäkameralla kuvatun videon laatua voi parantaa kuvaamalla vaakasuorassa ja käyttämällä jalustaa. Koulutuksen lopuksi kuultiin muutama sana tekijänoikeuksista ja kuvausluvista.

Opiskelijat esittelivät toisilleen videokuvauksen käytäntöjä omien projektiensa kautta.

Osaamisen todentaminen osaamismerkeillä

Valmennusten teemoista luotiin osaamismerkit, jotka ovat kaikkien popupcollegelaisten haettavissa työstettyjen projektien pohjalta.

Suunnitelmallisen somettamisen merkkikokoelma: http://someosaamismerkit.blogspot.com/

Video viestinnän välineenä -osaamismerkki: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/PJ9D00aFKa249/apply